Onze wijkwerking gaat van start

Onze wijkwerking gaat van start

Dégage start met een werking op buurtniveau. Anne Hardy, een van de ‘pioniers’ en supervrijwilliger bij Dégage, geeft een woordje uitleg. 

Hoe lang zet je je al in voor Dégage?

Wij zijn lid sinds 2012 en waren de twintigste auto die in het systeem kwam. Intussen is die auto er niet meer, maar we zijn nog steeds actieve ontleners. Een tweetal jaar geleden ben ik dan vrijwilliger geworden. Ik merkte na een tijd op dat ik Dégage bij mijn persoonlijke contacten vaak aanprees en had wat tijd vrij. Ik heb toen snel gezegd dat ik graag meer wilde doen ter ondersteuning.

Wat heb je allemaal al gedaan als vrijwilliger?

Ik geef regelmatig infosessies voor nieuwe leden in Gentbrugge. Daarnaast help ik ook mee bij de administratie, waaronder het keuren van de kosten van auto-eigenaars. Een klein taakje, maar het is iets dat vaak moet gebeuren. Recent ben ik vooral bezig met het opstarten van de wijkwerking.

Kan je daar een woordje uitleg over geven?

Dégage is op twee à drie jaar tijd enorm gegroeid. We waren vroeger een klein autodeelsysteem, maar nu zijn we echt uitgegroeid tot een grote deelorganisatie. We zijn dan een jaar geleden gestart met het idee voor een wijkwerking binnen Dégage, omdat we onze leden ook opnieuw een aanspreekpunt willen geven in de wijk. De communicatie met Dégage verloopt nu steeds via een anonieme mail en dat is eigenlijk wel jammer.

“We willen Dégage terug een gezicht geven in de wijk.”

Het doel is dus om ontleners en eigenaars binnen hun wijk een gezicht te geven voor Dégage, zodat ze direct contact kunnen hebben met ons. We zorgen ervoor dat elke wijk zijn eigen wijkantenne krijgt. Elke eigenaar en ontlener kan binnen zijn wijk terecht bij de wijkantenne voor al zijn Dégage-vragen. Op die manier kunnen we terug lokaler werken en stimuleren we ook buurtgevoel binnen de Dégage-leden.

Wat zal er in de toekomst concreet gebeuren met de wijkwerking?

Dit najaar willen we eerst per wijk een eigenaarsvergadering organiseren. Zo kunnen de eigenaars elkaar leren kennen en is er ruimte om praktische dingen, ontevredenheden, maar ook positieve verhalen met elkaar te delen. Op langere termijn willen we dit ook voor ontleners organiseren en willen we evolueren naar een systeem waarbij alle leden binnen één wijk met al hun vragen bij de wijkantenne terecht kunnen.

Hoeveel wijkantennes zijn er?

Er zijn vijfentwintig wijken, met elk hun eigen e-mailadres. We starten momenteel met zeven daarvan. In sommige wijken nemen twee vrijwilligers graag samen het engagement op. Andere wijken zijn geclusterd, maar het is de bedoeling dat iedere wijk binnenkort zijn eigen antenne heeft. We willen dus graag ook een warme oproep doen aan onze Dégage-leden om zich ook op te geven als antenne voor hun buurt.

Heb je bij het lezen zin gekregen om mee te werken aan de wijkwerking en zelf ook in te springen als wijkantenne? Laat ons gerust iets weten via info@degage.be!